Hold det enkelt og ligetil når I tager fat i arbejdet med verdensmålene. Det er vores vigtigste anbefaling.

Hvordan implementeres og forankres arbejdet med FN’s 17 Verdensmål i kulturen?

De fleste organisationer arbejder allerede med et eller flere Verdensmål – de ved det bare ikke.

Vi hjælper jer med at skabe en naturlig og ærlig forbindelse mellem din virksomhed og konkrete delmål – altså uden overfortolkninger eller noget der bare lige kradser i overfladen.

Vi bruger jeres organisationskultur som katalysator for arbejdet med Verdensmålene.

Her hjælper vi jer med at udvælge mellem 1 – 5 Verdensmål

Vores tilgang er en kort workshop med udvalgte medarbejdere/mellemledere der er i tættest berøring med de daglige rutiner og opgaver. Workshoppen skal være med til at udløse de bedste og mest effektive forslag til nye initiativer/indsatser omkring bæredygtighed og Verdensmålene

Medarbejderes og lederes ejerskab er væsentligt for succes. Medarbejdere og ledere der deltager i oversættelsen mellem Verdensmålene og deres virksomhed opnår ejerskab over forandringerne og arbejder motiveret for en solid forankring

Vi kan hjælpe jer med at fastsætte SDG KPI’er som kan evalueres til årlige performance review – så I selv kan følge med i udviklingen.

Vi hjælper jer med at gå fra et fokus på negativ compliance til positivt bidrag – fordi mulighederne er større end farerne

Vi hjælper jer med at nedsætte ”Must win battle team”- altså får fordelt ansvaret for at bidragene til verdensmålene rent faktisk sker i hverdagen. Bidragene er et fælles ansvar.